Skip links
Yönetilen Hizmetler

Son Kullanıcı Güvenliği

Günden güne karmaşıklaşan siber güvenlik ve IT süreçlerini kolaylaştırmak, kurumların risk değerlendirmesini gerçekleştirmek.

SON KULLANICI GÜVENLİĞİ

  • İşletmenizin en önemli parçası olan çalışanlarınızın bilgi güvenliğini sağlamak için sunulan çözümler ve hizmetler bütünüdür. Son kullanıcıları hedef alan saldırıları tespit etmek ve engellemek için ileri düzey güvenlik çözümleri kullanılır. Ayrıca son kullanıcıların güvenlik farkındalığını artırmayı ve bilgi güvenliği politikalarına uyumu teşvik etmeyi amaçlar. Eğitim programları ve farkındalık kampanyaları aracılığıyla, çalışanlarınız siber tehditler hakkında bilgilendirilir ve güvenli çalışma alışkanlıkları kazandırılır.
  • Son Kullanıcı Güvenliği, işletmenizin siber tehditlerden korunması için en önemli adımlardan biridir. Çünkü çalışanlarınız, işletmenizin siber güvenlik savunmasının ön hatlarındadır. Bu hizmetle, çalışanlarınızın siber güvenlik farkındalığını artırır, güvenli çalışma alışkanlıkları kazandırır ve veri güvenliği politikalarına uyumu teşvik ederiz. Eğitim programları ve farkındalık kampanyalarıyla, sosyal mühendislik saldırılarından, kimlik avı girişimlerinden ve diğer siber tehditlerden korunmalarını sağlarız. Ayrıca, son kullanıcıları hedef alan saldırıları tespit etmek için ileri düzey güvenlik çözümleri kullanırız. Son Kullanıcı Güvenliği hizmetimizle, işletmenizin en güçlü güvenlik halkalarından birini oluşturarak siber tehditlerle daha güçlü bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı oluruz.