Skip links
Yönetilen Hizmetler

Kaynak Yönetimi

Günden güne karmaşıklaşan siber güvenlik ve IT süreçlerini kolaylaştırmak, kurumların risk değerlendirmesini gerçekleştirmek.

KAYNAK YÖNETİMİ

Firmanızın bilişim altyapısının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken strateji, planlama ve denetleme süreçlerini içerir. Bu hizmet altında, mevcut bilişim kaynakları, donanım, yazılım ve personel yönetilirken, teknoloji ihtiyaçları ve hedefler doğrultusunda yeni kaynakların planlanması da gerçekleştirilir. Ayrıca, BT bütçesi ve harcama takibi, kaynakların optimize edilmesi, performansın izlenmesi ve verimlilik artırıcı önlemler alınması gibi konular üzerinde yoğunlaşılır. IT Kaynak Yönetimi, firmanızın rekabet gücünü artırırken, maliyetleri optimize etmeyi ve teknolojik yetenekleri en iyi şekilde kullanmayı hedefleyerek bilişim altyapınızın sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini destekler.